Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

end-of-sorrow
5358 d6b6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseaweed seaweed
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
end-of-sorrow
end-of-sorrow
9509 7216 420
Highway tunnel interchange near Sagamihara, Japan.
end-of-sorrow
7437 6775 420
end-of-sorrow
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
end-of-sorrow
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu i bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Wciąż uwielbiane Zespoły Napięć
Reposted fromzenibyja zenibyja
end-of-sorrow
6478 00f8 420
Reposted fromlostinspace lostinspace viaMigotliwa Migotliwa
end-of-sorrow
Reposted fromshitty shitty viaohhwell ohhwell
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breżniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaseaweed seaweed
end-of-sorrow
2667 3293 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaseaweed seaweed

January 03 2018

0765 321b 420
Reposted fromborg-princess borg-princess
0385 d2de 420
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaflyleaf flyleaf
end-of-sorrow
Bardzo lubię papierosy, ale to nie tak jak Pan myśli. Nie lubię ich w ten nałogowy, brutalny sposób. Widzi Pan, dla mnie to taki wehikuł czasu. Mogę się przenieść w te lata, gdzie Pan z papierosem byłby dżentelmenem, a ja damą... bo teraz proszę Pana, wszyscy mają nas za ludzi z problemami i pogrzebanymi marzeniami. 
— C.
Reposted fromKabaNewLife KabaNewLife viaseaweed seaweed
end-of-sorrow
1473 4e7d 420
Reposted fromtommydisimone tommydisimone viabanshe banshe
end-of-sorrow
2921 9c0e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe
end-of-sorrow
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaszydera szydera
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl