Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

end-of-sorrow
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
end-of-sorrow
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
end-of-sorrow
9501 3683 420
fluffy
Reposted fromindivisualist indivisualist viaszydera szydera
end-of-sorrow
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viaszydera szydera
end-of-sorrow

Photographs of Bath, England x

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaszydera szydera
end-of-sorrow
end-of-sorrow
3010 2bc2 420
Reposted fromrenirene renirene viaszydera szydera
end-of-sorrow

September 21 2018

end-of-sorrow
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki,którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
— Magdalena Kozak
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viafreeway freeway
end-of-sorrow
6513 da05 420
end-of-sorrow
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
end-of-sorrow
5504 3d7f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viastylte stylte
end-of-sorrow
4820 350d 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafreeway freeway
end-of-sorrow
6547 b910 420
Reposted fromunterland unterland viafreeway freeway
end-of-sorrow
Dzień dobry, proszę Pana. Nie wiem na czym stoję. Nie wiem czy trzęsą mi się kolana czy to tylko trzęsienie ziemi. Nie jestem pewna jutra, nie wiem czy zostanie Pan przy mnie. Cholera. Nawet nie wiem czy Pana mam. Chciałabym sobie Pana przywłaszczyć. Zamknąć w swoich czterech ścianach i móc nazywać je naszymi. Chciałabym mieć całodobowy, wyłączny dostęp do Pana. Skomplikowane relacje. Niedopowiedzenia. Może to tylko układ bez zobowiązań. Jeśli tak, czy mógłby Pan patrzeć w moje oczy nieco mniej zobowiązująco?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
end-of-sorrow
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
end-of-sorrow
2092 e415 420
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viafreeway freeway
end-of-sorrow
2492 c5fe 420
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viafreeway freeway
end-of-sorrow
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viafreeway freeway
end-of-sorrow
7449 2d83 420
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl