Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

4801 5b81 420
end-of-sorrow
end-of-sorrow
6507 0002 420
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
end-of-sorrow
9910 8f98 420
Reposted fromheroes heroes viamefir mefir
end-of-sorrow
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
6407 2d08 420
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
end-of-sorrow
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
end-of-sorrow
1046 fc43 420
Reposted fromtelewizja telewizja viamefir mefir
end-of-sorrow
Po co komu wspomnienia, kiedy nie ma z kim się nimi dzielić? Zaczynają wtedy znikać, blakną i rozwiewają się jak dym.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
end-of-sorrow
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viamefir mefir

May 23 2019

7259 e129 420

cumprncss:

princess

Reposted fromsunlight sunlight viafreeway freeway

May 22 2019

end-of-sorrow
4256 6d05 420
Reposted fromacongojado acongojado viafreeway freeway

May 01 2019

end-of-sorrow
5045 b951 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
end-of-sorrow
0003 37e5 420
end-of-sorrow
5757 4087 420
Reposted fromarwen arwen viamy-little-world my-little-world

March 07 2019

6573 2004 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
end-of-sorrow
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
end-of-sorrow
'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
end-of-sorrow
Hallgrímskirkja.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl