Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2020

end-of-sorrow
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
end-of-sorrow
Reposted frommesoup mesoup viapannakies pannakies
end-of-sorrow
end-of-sorrow
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaddaleinee maddaleinee
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow

January 30 2020

end-of-sorrow
8713 bd54 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viashakeme shakeme
end-of-sorrow
Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
Reposted fromfelicka felicka viaMsChocolate MsChocolate

January 26 2020

end-of-sorrow
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
end-of-sorrow
5392 953a 420
Reposted frommiischa miischa viamehhh mehhh
end-of-sorrow
9868 3fdc 420
Reposted fromZircon Zircon viamehhh mehhh
end-of-sorrow
end-of-sorrow
9943 d78e 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamehhh mehhh
end-of-sorrow
5426 7dd0 420
Reposted fromcogitavi cogitavi viamehhh mehhh
end-of-sorrow
Reposted fromshakeme shakeme
end-of-sorrow
Reposted fromshakeme shakeme
end-of-sorrow

January 21 2020

end-of-sorrow
0096 e361 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
end-of-sorrow
5073 5849 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl